Manga dari Novel Saikyou no Shien-shoku Resmi Berjalan di Comic Gardo
Saikyou no Shien-shoku 'Wajutsushi' Dearu ore wa Sekai Saikyou Kuran o Shitagaeru

Manga dari Novel Saikyou no Shien-shoku Resmi Berjalan di Comic Gardo

By June 13, 2020 14:02

Adaptasi manga dari novel ringan karya Jaki dan ilustrator Fame, “Saikyou no Shien-shoku ‘Wajutsushi’ Dearu ore wa Sekai Saikyou Kuran o Shitagaeru” resmi berjalan di …