Adaptasi Manga dari Novel Shini Yasui Koushaku Berjalan di Gaugau Monster
Shini Yasui Koushaku Reijou to Shichi-nin no Kikoushi

Adaptasi Manga dari Novel Shini Yasui Koushaku Berjalan di Gaugau Monster

By October 23, 2020 18:36

Adaptasi manga dari novel karya Terasu Senoo dan ilustrator Munashichi, “Shini Yasui Koushaku Reijou to Shichi-nin no Kikoushi“/”Deathbound’s Duke Daughter” …